Välkommen till konferensen Var finns framtidens kompetens?

Välkommen till en spännande och interaktiv dag om kompetensförsörjning på en könssegregerad arbetsmarknad. Med föreläsningar, inspirationstalare, exempel från länet och en gemensam metodverkstad tar vi oss an utmaningarna, möjligheterna och framtiden. Genom nya möten möjliggörs benchmarking och innovation för att möta framtidens arbetsmarknad. 

När? 3 december klockan 9.00-16.00

Var? Kvarteret Ödlan, Syrgasvägen 7 Jönköping

Dagen riktar sig till dig som arbetar med arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, rekrytering, arbetsmiljö, utbildning och närliggande frågor.

Program

9.00 Registrering och fika

9.30 Jämställdhetsrådet hälsar välkomna

9.45 Den könsuppdelade arbetsmarknaden, Magnus Nermo

10.45 Paus

11.00 Levande bibliotek – Ta del av intressanta och lärande exempel från länet!

12.00 Lunch

12.45 Anatomin av framtidens ledare, Ishtar Touailat

13.30 Metodverkstad med fokus på benchmarking, samverkan och innovationer, ledd av Sara Jonasson Ginters

16.00 Tack för idag!

Arrangörer är Jämställdhetsrådet i Jönköpings län tillsammans med Polisen, Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Smålandsidrotten, Arbetsförmedlingen och Jönköping University.