Tillsammans säger vi Jäj!

Det finns gott om nej-sägare i världen. Så fort ordet jämställdhet nämns stoppar de huvudet i sanden. Vi är övertygade om att du inte är en sådan person, för du läser fortfarande den här texten. Du är förhoppningsvis någon som vill lyssna på rationella argument. Som VD, verksamhetschef, ledare eller beslutsfattare inom Jönköpings län vill du driva utvecklingen framåt. Du jobbar trots allt i ett län som bygger på framåtanda och tillväxt. Vi tror inte att du vill säga nej till att du och människor i din närhet kan få det bättre.

Säg Jäj för ett jämställt Jönköpings län. Alla vinner på det, även nej-sägare och strutsar.

Här kan du ladda ner material: