{{ currentQuestion.number }}.
{{ currentQuestion.text }}

Resultat

{{ $index + 1 }}.
{{ question.text }}

Ditt svar: {{ question.alternatives[question.answer - 1].text }}
Kommentar: {{ question.alternatives[question.answer - 1].comment }}
(Du svarade inte på denna fråga)

Härskartekniker

Begreppet härskartekniker myntades av den norska psykologen Ingjald Nissen 1945. Norska socialpsykologen Berit Ås utgick från 1970-talet från härskarteknikerna i sin analys av hur de kan vara en del av mäns strategier för att få eller behålla makt och överläge gentemot kvinnor. Ås utökade senare de fem härskarteknikerna med ytterligare två och andra har senare lyft fler härskartekniker. Härskartekniker kan användas av vem som helst, och vem som helst kan också bli utsatt för dem. De kan användas på individnivå men det är också vanligt att de används systematiskt för att markera och upprätthålla specifika gruppers underordning. Syftet kan vara att trycka ner och utöva makt men härskartekniker kan också vara en del av jargong eller ett inlärt beteende, utan någon mening att nedvärdera någon. Genom att påtala härskarteknikerna och använda motstrategier kan du både få andra att inse vad de håller på med och stötta de som blir utsatta – och inte minst stå upp för dig själv.

Lär dig mer