Jäj i Coronatid

Covid-19 har stor påverkan på hela samhället, inte minst på jämställdhet. Det har också påverkan på löpande utvecklingsarbete med jämställdhet. 

Som inom mycket annan verksamhet har flera planerade aktiviteter för jämställdhet och jämställdhetsintegrering fått ställas in eller planeras om och skjutas på framtiden.

Pandemin och dess effekter har stor påverkan på samhället och berör samtliga sex delmål i jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsmyndigheten följer och analyserar utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv.

Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län har båda en central roll i länet under pandemin.

Organisationer är självklart fortsatt välkomna att höra av sig till oss för stöd i sitt jämställdhetsarbete eller för samverkan! Kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.