Internationella kvinnodagen 2021 – vad händer?

Internationella kvinnodagen kom till under 1910-talet för att stödja och hedra kampen för kvinnors rösträtt och uppmärksammas idag i länder över hela världen. Dagen infaller den 8 mars för att uppmärksamma den kamp kvinnorörelsen har drivit för jämställdhet, men är också till för att blicka framåt, belysa samtidens jämställdhetsutmaningar och lyfta det förtryck som kvinnor fortfarande utsätts för runt om i världen. På grund av covid -19 så firas internationella kvinnodagen 2021 digitalt och du har därför möjlighet att ta del av en mängd olika arrangemang runtom i landet. Här har vi samlat ett axplock av dem!

Kvinnorna som klev ut i kylan

Tid: 8 mars kl. 15.00 – 15.45. Arrangör: SVT2 och Forum Jämställdhet.

Nu har alla chansen att se Forum Jämställdhets hyllade samtal med Anna Kinberg BatraMona SahlinEbba Lindsö och Ann-Marie Begler! På internationella kvinnodagen den 8 mars kl. 15-15.45 sänds seminariet Kvinnorna som klev ut i kylan på SVT2. Därefter, kl. 15.45-16.15 bjuder vi in till eftersnack med statsvetaren Jenny Madestam och Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund.

Pandemi och patriarkat

Tid: 8 mars kl. 13.00-14.00. Arrangör: Västra Götalandsregionen.

Välkommen till ett livesänt samtal om coronapandemins påverkan på kvinnors och mäns livsvillkor.

Medverkande: Agnes Wold, läkare och professor i klinisk bakteriologi, och Jessica Schiefauer, flerfaldigt Augustprisad författare.

Samtalsledare är Martin Engberg, författare och kulturskribent.

Internationella kvinnodagen: #arkivism

Tid: Samtalet sänds från och med den 8 mars på UR Play, se länk nedan. Arrangör: Världskulturmuseerna i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Stadsbiblioteket Göteborg och Stockholms Kvinnohistoriska.

Välkommen till ett samtal med Lina Thomsgård och Mia Skott om hur kvinnorna kan ta plats i historieskrivningen.

Med boken Arkivism: En handbok. Hitta, spara och organisera för framtidens historieskrivning vill Stockholms Kvinnohistoriska starta en folkrörelse för alla som vill bidra med kvinnors berättelser till och från arkiven.

Medverkande: Lina Thomsgård, författare och Mia Skott, historiker och skribent.

Jämställdhet i skola och utbildning – ett förebyggande arbete

Tid: 8 mars kl. 13.00 – 16.00. Arrangör: Länsstyrelsen Skåne

Välkommen till en digital konferens med aktuell forskning, praktiska exempel och erfarenhetsutbyte.

Att arbeta med skolans jämställdhetsutmaningar handlar inte bara om att förbättra och utveckla skolan utan är också ett generellt förebyggande arbete. Hur detta arbete kan se ut och vilka utmaningar och lösningar som finns kommer konferensen ”Förebyggande, skola och jämställdhet” att behandla under eftermiddagen den 8 mars.

Destruktiva mansideal – ett hinder för att nå klimatmålen?

Tid: 8 mars kl. 14.00 – 16.30. Arrangör: Länsstyrelsen i Kalmar län.

Välkommen till en digital konferens på temat jämställdhet och klimat. På vilket sätt hänger destruktiva mansnormer ihop med ett socialt hållbart arbete med att nå uppsatta klimatmål och Agenda 2030?

Kvinnorna som tog kliven

Tid: 15 mars kl. 18.30 – 19.30. Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vilka var kvinnorna som utmanade samhällets normer och banade väg för sociala, ekonomiska och politiska rättigheter 1870-1920?

Föreläsningen fokuserar på att lyfta några utvalda kvinnor och deras gärning som får stå som representanter för utvecklingsprocesser. Föreläser gör Helen Nilsson, sakkunnig jämställdhet vid Länsstyrelsen Kalmar län som har sin bakgrund som historielärare och genuspedagog.

Webbinarium om jämställdhetshistoria och framtid

Tid: 8 mars kl. 13.00 – 15.45. Arrangör: Länsstyrelsen i Västmanlands län.

År 2021 är det 100 år sedan kvinnor i Sverige för första gången fick möjlighet att använda sin rösträtt. Men när blev kvinnor egentligen myndiga? Vilket yrke var det som så sent som 1989 öppnades för kvinnor? Och varför är särbeskattning en viktig jämställdhetsreform?

Föreläsare: Lisa Minnhagen, generalsekreterare i Fredrika Bremer-förbundet