Insatser för demokratin hela 2021

Logga Demokratin 100 år

I år är det 100 år sen allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Det innebar att även kvinnor fick rösta i riksdagsvalet i september 1921. Det uppmärksammar vi i Jönköpings län tillsammans med regeringens kommitté Demokratin 100 år. 

Vägen till kvinnlig rösträtt var lång och krokig. Många kända och okända kvinnor, och män, engagerade sig i rösträttskampen under flera decennier innan grundlagen slutligen ändrades den 26 januari 1921. Det anses vara starten på den moderna svenska demokratin.

Under 2021 kommer Länsstyrelsen i Jönköpings län, i samverkan med Region Jönköpings län och flera andra aktörer, stå värd för en Demokratistuga den 8-14 november. Många andra aktiviteter kommer också att genomföras under året och du hittar all information om programmet och vilka aktörer som deltar här på Jäj!