Forum Jämställdhet till Jönköping 2020

2020 kommer Jönköping att vara värdstad för Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet. Konferensen riktar sig till dig som på något sätt har jämställdhet i ditt uppdrag, oavsett om du arbetar i offentlig eller privat sektor.

Det kan bland annat vara i egenskap av chef, förtroendevald, controller eller sakkunnig – kanske är du strateg eller arbetar med kvalitetsutveckling och vill veta mer om hur jämställdhet kan integreras i arbetet.

Under konferensen finns möjlighet att få inspiration och ny kunskap kring jämställdhetsfrågor och hur en kan utveckla sitt eget arbete med jämställdhet. Utöver tillgång till seminarier och interaktiva verkstäder så är detta ett utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter.

Konferensen innebär en möjlighet för organisationer inom Jönköpings län att få inspiration och kunskap från hela landet för att utveckla arbetet med jämställdhet i länet. Det ger också en möjlighet för organisationer inom länet att visa på vilka framgångar och lärdomar som finns här i Jönköpings län.

Mer information om konferensen och hur din organisation kan bidra till och medverka på Forum Jämställdhet kommer att publiceras på den här sidan.

Kan du inte väna till 2020? Passa på att besöka konferensen i Luleå den 30-31 januari 2019.