Öppna programmet – Forum Jämställdhet

I det öppna programmet kan du lära dig mer om jämställdhet, normer och Agenda 2030 ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Här visar vi upp en bredd av jämställdhetsarbetet som pågår i Jönköpings län med omnejd.

Det öppna programmet passar dig som jobbar i offentlig organisation, näringsliv, ideell verksamhet eller är privatperson, och är helt kostnadsfritt! Öppna programmet pågår parallellt med konferensens huvudprogram på Elmia den 5-6 februari. Det öppna programmet innehåller föreläsningar, panelsamtal, kulturinslag och mycket mer – allt är helt gratis.

Onsdag 5 februari

10:00 Välkomna till Jönköping. Inledning kring årets tema Agenda 2030. Therese Kodjo och Thomas Simonsson, Moderatorer Öppna programmet

10:00 – 10:15 Sätta Agenda 2030 i ett globalt perspektiv – En prel punkt
10:15 – 10:45 Flauto Con Spirito – konsert
10:45 – 11:00 Vad händer i länet kring Agenda 2030. Anna Olsson, Nina Lindgren och Åsa Thörne Adrianzon

11:00 Hållbar styrning och ledning på arbetsförmedlingen. Johanna Buchalle, Arbetsförmedlingen

11:15 Samtal kring jämställdhet som framgångsfaktor. Mazar Alijevski och Thomas Bergholm, Jönköpings kommun

11:30 Möt finalisterna till Svenska jämställdhetspriset 2020

12:00 Lunchpaus (missa inte lunchkonserten 12:30)

13:00 Könsuppdelning – en förutsättning för äldres hälsa och välbefinnande? Joel Hedegaard och Helene Ahl, Jönköping University

13:15 Pappa kom hem. Tomas Blad Lindahl, Uppvidinge kommun

13:30 En förälder blir till på familjecentralen?! Martina Larsson och Malin Skreding Hallgren, Region Jönköpings län samt representant från en familjecentral

13:45 Fatta kompetensenen – bryt den könssegregerade arbetsmarknaden genom en annorlunda attraheraprocess. Lindha Hjälm och Shahla Karlinius, Arbetsförmedlingen

14:00 Att arbeta med hållbarhet som helhet. Rosi Hoffer, Tillväxtverket

14:15 Olikheter bidrar till framgång – så jobbar Science Park för fler jämställda företag. Linda Pålsson, Science Park

14:30 Barn- och ungdomsperspektiv i jämställdhetsarbete. Tania Karanja och Helena Höijer, Kvinno- och tjejjouren Jönköping

14:45 Se, förstå och förändra – Att motverka könsskillnader i skolresultat. Klas Hyllander, Sveriges kommuner och regioner

15:00 Ungdomsmottagningen online – når vi killarna på nätet? Anette Magnusson och Charlotte Jerkelund, Region Jönköpings län

15:15 Nationella Kompetensteamets arbete mot könsstympning. Christina Malmqvist, Länsstyrelsen Östergötland

15:30 Jämställdhet och jämlikhet inom Jönköpings kommuns hemtjänst. Pauline Gard och Elina Terne, Jönköpings kommun

15:45 Idrotten en kraft för ett mer jämställt samhälle. Fredrika Lindström, RF-SISU Småland

16:00 Schyst Bibliotek – jämställd och jämlik kommunikation som ökar tillgången till kultur och litteratur. Frida Närman, Region Värmland

17:00 Prisutdelning Svenska Jämställdhetspriset 2020

6 februari 2020

09.00 Välkomna till dag 2

09.15 Hur får vi ihop livspusslet? Arbetslivet ur ett föräldraperspektiv. Åsa Forsell, TCO

09.30 Till försvar för kvinnans rättigheter – Feministiska tankar DÅ och NU. Teaterstickorna

09:45 Årets unga ledande kvinna. Nana Björnberg, Handelskammaren i Jönköping och Maria Göransdotter Marklund, Science Park

10:00 Ökad jämställdhet inom företag i byggbranschen. Ulrika Pohjanen, IKANO-Bostad

10:15 Vi finns för varandra, vi är starka tillsammans. Systerskap i föreningslivet. Irada Söderberg, Förenade kvinnor

10:30 Hållbar stadsplanering – Remiss på annat sätt. Lotta Olsson, Jönköpings kommun

10:45 Medveten sponsring ger mervärde för alla. Martin Funck och Anne Sundberg, Jönköpings kommun samt Henrik Severed, Jönköpings Energi

11:00 Mainstreamfilm som normbärare. Helena Sandberg, Jönköpings kommun

11:15 Hållbar och inkluderande digital transformation. Beatrice Bengtsson, Sweco

11:30 Hållbar och inkluderande digital transformation – Så går vi vidare i länet.
Beatrice Bengtsson, Sweco, Lars Birging, Science Park, Patrik Lägermo, Cybercom och Ulrika Elmersson, Region Jönköpings län

11:45 Stereotypa föreställningar och ledarskap. Anna Sandborn, Jönköpings kommun/Mpire Coaching

12:00 Lunchpaus

13:00 Dansa utan krav. Ida-Klara Johansson och Ida Thorén, Region Jönköpings län

13:15 Människohandel – vår tids slaveri. Lena Pettersson och Charlotte Edman, Jönköpings kommun

13:30 Jämlika möten som förutsättning för demokrati – kommunfullmäktige i Jönköpings kommun och Make Equal. Malin Averstad Ryd, Make Equal och Anders Hulusjö, Jönköpings kommun

13:45 Egenmakt genom företagande. Ellen Ihs med flera, Coompanion

14:00 Kön & Tradition – En kartläggning av ungdomars och unga vuxnas utbildnings- och yrkesval i Jönköpings län ur ett intersektionellt perspektiv. Ulrika Jansson, Nationella sekretariatet för genusforskning

14:15 Hur främjar jämställt föräldraskap barns hälsa? Gülsen Uz, Astma- och Allergiförbundet

14:30 Så bryter vi den könssegregerade arbetsmarknaden i länet! Ulrika Jansson, Nationella sekretariatet för genusforskning, Thomas Olsson, LO Småland och Blekinge, Desiree Källqvist, #Attraktivindustri, Mikael Siebers, Jönköpings airport och Josefin Andersson, Länsstyrelsen i Jönköpings län

14:45 Attraktiv industri i Eksjö: Kan kompetensutveckling och ökad jämställdhet ge attraktivare arbetsgivare. Desiree Källqvist, Eksjö kommun

15:00 Säg Jäj! En regional plattform för jämställdhet. Anna Olsson, Region Jönköpings län
Josefin Andersson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Torbjörn Messing, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Ida Severin, Länsförsäkringar Jönköping

15:15 Tack för den här gången! Therese Kodjo och Thomas Simonsson, Moderatorer Öppna programmet

Arrangörer