Jäj är en regional portal som finns till för att lyfta goda exempel på jämställdhetssatsningar i länet och hur ett ökat fokus på jämställdhet kan förbättra en mängd olika saker, från ökad trivsel på jobbet till mindre våld i samhället. Bakom Jäj står Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län med finansiering från Tillväxtverket.

Varför behövs Jäj?

Det borde vara en självklarhet att alla kvinnor och män inom Jönköpings län ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, men tyvärr är det inte så i verkligheten. Tillsammans kan vi förändra länet. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande och få tillgång till tillväxtresurser, oavsett klass, ålder, etnicitet, sexuell läggning, och funktionsförmåga. Därmed handlar det inte bara om kön, för kvinnor och män är aldrig bara kvinnor och män. Jäj finns helt enkelt till för att göra den regionala tillväxten och utvecklingen jämställd för alla människor som bor, arbetar och lever i Jönköpings län.

Läs mer:

Vad kan Jäj göra för dig?

Då jämställdhetsfrågan rör alla människor har Jäj något bra att tillföra alla invånare i Jönköpings län. Jäj hjälper främst företag och offentliga verksamheter att arbeta och tänka mer jämställt, men det finns också mycket att hämta för exempelvis föreningar, samfund, förbund, skolor, rekryterare och tillväxtaktörer. Genom att ansluta din arbetsplats till Jäj får du tillgång till kunskap, metoder och konkreta verktyg. Genom att ansluta din organisation finns dessutom möjlighet till ytterligare stöd, utbyte med andra organisationer och tillgång till länsövergripande nätverk. Du åtar dig samtidigt att lägga energi på jämställdhetsfrågor och utveckla samt sprida ditt jämställdhetsarbete. Ditt engagemang uppmärksammas här på webbplatsen och förhoppningsvis inspirerar din insats andra att göra bra saker i sin vardag. Du får även ett digitalt märke som du kan använda på din webbplats för att visa hur bra du är. Dessutom är det kostnadsfritt. Du som individ kan också dra nytta av Jäj. Med Jäj kan du lära dig hur ett jämställdhetsperspektiv kan bidra till större inflytande, jämnare maktfördelning, bättre hälsa, minskat våld, större integritet, ökad lönsamhet, enklare rekrytering och till och med trevligare stämning vid fikabordet. Människor är vår främsta resurs. Visa det för världen. Anslut dig nu!

Alla kan säga Jäj!

Ledare och beslutsfattare inom företag samt offentlig sektor är centrala för jämställdhetsfrågan. Vi är övertygande om att verksamhetschefer, avdelningschefer, HR-chefer, mellanchefer, kommunikatörer, ledningsgrupper och de flesta däremellan aktivt kan påverka jämställdhetsfrågan genom sina positioner.

Men jämställdhet har egentligen ingenting med titlar att göra. I slutändan vänder sig Jäj till alla invånare i Jönköpings län. Det är här du som enskild invånare kommer in i bilden. Du är extremt viktig för att forma ett mer jämställt län. Vi vill att alla invånare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Invånare som i sin tur kan vara aktiva inom företag, kommun, landsting och stat, men också inom samfund, förbund, föreningar, skolor och en mängd andra sektorer. Alla behövs för att forma ett jämställt län!

Hur säger du Jäj?

Att säga Jäj uppfattas som om du går runt och säger hurra eller tjohej på engelska, vilket också är hela tanken. Du säger Jäj (alltså Yay) för ett jämställt Jönköpings län.