En vecka fri från våld

25 november-1 december uppmärksammas “En vecka fri från våld” i Jönköping. Under veckan arrangeras olika föreläsningar och evenemang för att uppmärksamma ett våldsförebyggande arbete och inspirera till samverkan mot mäns våld mot kvinnor. 

I Jönköping kommer flera offentliga platser att belysas i orange för att uppmärksamma FN:s internationella dag för att stoppa våld mot kvinnor och flickor. Belysning finns bland annat på Munksjöbron, Rådhuset och Juneporten under hela veckan.

Under veckan arrangeras föreläsningar, öppet hus och andra evenemang av bland andra Kvinno- och Tjejjouren i Jönköping, Zonta, Soroptimisterna, Brottsofferjouren, Svenska kyrkan och HV71. Det kommer också att finnas information och bokbord på Sjukhusbiblioteket Ryhov och Högskolebiblioteket.

“En vecka fri från våld” har initierats av organisationerna MÄN och Unizon och uppmärksammas runt om i landet. I Jönköpings läns har länsstyrelsen, Kommunal Utveckling och Region Jönköpings län i uppdrag att stödja och samordna arbetet mot våld i nära relationer. Se sammanställningen av veckans arrangemang i Jönköping.