Här hittar du programmet för allt det som händer i Demokratistugan! Besök oss vid Kulturhuset Spiras nedre ingång (du ser oss från både gångvägen runt Munksjön och Munksjöbron).

Under hela veckan kan du lära dig mer om demokrati i stugans permanenta demokratiutställning. Vet du till exempel när olika grupper i Sverige fick rösträtt? Eller vilket beslutande organ som bestämmer i olika politiska frågor? Kom in och prata med oss som står i stugan och gör övningarna i utställningen!

Vi bjuder på kaffe varje dag! Kaffe är “demokratins smörjmedel” – tänk bara på alla föreningsmöten och möten inom de svenska folkrörelserna under de senaste 100 åren. Hade de gått att genomföra utan kaffe på dagordningen?

Måndag 8 november

Idag invigs Demokratistugan!

Invigningen startar klockan 17.00.

Medverkande: landshövding Helena Jonsson, demokratiambassadör Lena Posner Körösi, ordförande i Jönköpings kommunfullmäktiges presidium Tord Sundqvist, ordförande för Funktionsrätt Jönköpings län Emma Åverling och Stina Holmgren, demokrati- och samhällsintresserad ungdom från Tranås.

Under invigningen bjuds vi på en dansuppvisning av en streetjazz-grupp inom studio11, Studieförbundet Vuxenskolans dansverksamhet, och sång av Cornelia Antonijev, vinnare i länsfinalen av P4 Nästa 2021.

Efter invigningsceremonin har du möjlighet att besöka stugan, dricka en kopp kaffe och titta på demokratiutställningen.

Klockan 18.00 är du också varmt välkommen på vernissage för fotoutställningen 10 år av magisk scenkonst! på Spiras Caféscen.

Tisdag 9 november

Stugan har öppet kl 09.00-18.00.

Idag bemannas stugan av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Kommunal utveckling. Välkommen in!

Dagens program

Pågår hela dagen: Bamse och demokratin
Rita en teckning om demokrati eller svara på ett quiz – få Bamses specialtidning om demokrati! För barn 2-12 år.

Pågår hela dagen: Viktiga demokratiska händelser i Jönköpings län : en tidslinje. Rullar på tv-skärm i stugan.

Klockan 14-18: Möt volontärer från Europeiska Solidaritetskåren!
Volontärerna berättar om sitt engagemang (på engelska). Under förmiddagen deltar volontärerna i programpunkten För en fortsatt stark demokrati, kl. 10-12.15 på Spira.

Foto av volontärerna, tre ungdomar, utomhus framför ett stort stenhus.

Volontärerna från Europeiska Solidaritetskåren.

Klockan 14-16: Quizza med My Human Rights!
My Human Rights är en ideell förening som startade 2012 med syfte att stärka kvinnor, män och barns mänskliga rättigheter världen över. En av föreningens grundare, Emma Wistrand, är på plats vid Demokratistugan tillsammans med projektet Räkna med mig! och har med sig ett lärorikt och inspirerande quizz. Frågorna handlar om mänskliga rättigheter och vem som helst kan delta. Fina priser utlovas!

Klockan 14-16: Testa Räkna med mig!-appen
Räkna med mig! är ett pågående socialfondsprojekt där stort fokus är på digital delaktighet, demokrati och inkludering på arbetsmarknaden i Jönköpings län. Projektteamet är på plats för att berätta om projektet och demonstrera Räkna med mig!-appen som är framtagen specifikt för projektet och länets kommuner. Vi har ett antal goodiebags att dela ut, så kom och häng med oss!

Fotografi av ett barn i ett bibliotek.

Här lånas det böcker i självutlåningen på biblioteket.

Klockan 14-18: Bibliotekens demokratiuppdrag
Visste du att biblioteken har uppdraget att verka för det demokratiska samhällets utveckling? Välkommen att träffa oss i stugan och ställa dina frågor om biblioteksverksamhet!

Konferensen om Europas framtid
Delta i Konferensen om Europas framtid – pågår hela veckan!

Onsdag 10 november

Stugan har öppet kl. 09.00-19.00

Idag bemannas stugan av Jönköpings kommun. Välkommen in!

Dagens program

Digital bildutställning av elever på Per Brahegymnasiet.

Anders Jaldenius, Kultur och fritid Jönköpings kommun, berättar om de demokratidialoger som har genomförts med elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet.

Kom och prata demokrati med kommunstyrelsens presidium!

Volontärerna från Europeiska Solidaritetskåren finns på plats i stugan.

Klockan 18: Ljusmanifestation och prisutdelning

Vi tänder ljuslyktor utanför kulturhuset Spira för att uppmärksamma barnets rättigheter. Lyktorna tillverkas under hösten av barn och pedagoger i förskola, familjedaghem, årskurs 1-3 – men alla barn är välkomna att vara med och bidra med en egen ljuslykta. Obs! Ljusmanifestationen ställs in vid oväder.

I samband med manifestationen delar Jönköpings kommun ut pris för årets berömliga insatser för barn.

Torsdag 11 november

Stugan har öppet kl. 09.00-18.00

Idag bemannas stugan av Kvinno- och tjejjouren Jönköping och Eksjö tjejjour. Välkommen in!

Dagens program 

Kvinnorna i demokratin! – Var med och bidra till vår tavla med kvinnliga förebilder.

Gör din egen pin!

Testa dina kunskaper om kvinnor och demokrati i vårt quiz.

Samtliga aktiviteter pågår hela dagen.

Fredag 12 november

Stugan har öppet kl. 09.00-18.00

Idag bemannas stugan av Funktionsrätt Jönköpings län kl. 09.00-12.00. Studieförbundet Vuxenskolan, Sensus, NBV, RF-SISU Småland och Friluftsfrämjandet bemannar kl. 12.00-18.00. Välkommen in!

Dagens program

Klockan 09-12: Funktionsrätt Jönköpings län

Paulina Lallerman, ombudsman Funktionsrätt Jönköpings län, visar hur en person med synnedsättning kan använda dator och samtalar med besökare om demokratifrågor utifrån ett funktionsrättsperspektiv.

Demokrati för personer med funktionsnedsättning – en tidslinje
Johan Steirud, ombudsman Funktionsrätt Jönköpings län, och Hariz Dedic, styrelseledamot i Funktionsrätt Jönköpings län, visar en digital tidslinje för demokrati för personer med funktionsnedsättning och hur Sverige lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

På stugans tv-skärm visas också en presentation om det pågående projektet “Digitalisering av nedsatta och äldre”.

Klockan 11.00 Deklaration för en stark demokrati
Emma Åverling, ordförande för Funktionsrätt Jönköpings län skriver under Deklarationen för en stark demokrati.

Klockan 12-18: Studieförbundet Vuxenskolan, Sensus, NBV, RF-SISU Småland och Friluftsfrämjandet

Folkbildningen kännetecknas av den mycket viktiga principen “fri och frivillig” vilket innebär att den står fri från statlig styrning och att den alltid ska vara frivillig för deltagarna. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Statens syften med stödet till studieförbunden och folkhögskolorna är:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Vill du veta mer om vår verksamhet? Kom in så svarar vi på dina frågor!

Lördag 13 november

Stugan har öppet kl. 10.00-16.00

Idag bemannas stugan av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län och Jönköpings kommun. Välkommen in!

Dagens program

Pågår hela dagen: Demokratiutställning
Kom in och titta på demokratiutställningen, gör övningar och prata med oss! Du har också möjlighet att göra ett quiz för att testa dina kunskaper om demokrat

Pågår hela dagen: Bibliotekens demokratiuppdrag
Visste du att biblioteken har uppdraget att verka för det demokratiska samhällets utveckling? Välkommen att träffa oss i stugan och ställa dina frågor om biblioteksverksamhet!

Klockan 10-12 Fristadsförfattare i Jönköpings län
Region Jönköpings län är en fristadsregion och kan ta emot fristadsförfattare. Vad innebär det? Välkommen att träffa oss i stugan, så berättar vi mer!

Klockan 11.30-12 Bosniska kören Jönköpings län
Kören sjunger på bosniska och uppträder med folkmusik som är populär i Bosnien.

Ett fotografi av en person som håller upp ett svartvitt foto mot kameran.

En av Jönköpings läns tidigare fristadsförfattare.

Fler programpunkter kan tillkomma.