100 år av rösträtt

I år är det 100 år sedan kvinnor första gången fick rösta i ett riksdagsval i Sverige. Det var det sista steget i en kamp för kvinnlig rösträtt som bedrivits under flera decennier av rösträttskvinnor som Selma Lagerlöf, Elin Wägner, Anna Bugge Wicksell, Elisabeth Tamm, Frigga Carlberg och Lydia Wahlström, med flera.

Efter två riksdagsbeslut med ett riksdagsval mellan ändrades slutligen grundlagen och Sverige införde allmän och lika rösträtt den 26 januari 1921. I september samma år gick kvinnorna för första gången till valurnorna.

Det var en historisk händelse som ses som starten på den svenska demokratin, och detta uppmärksammar Jönköpings län genom demokratiaktiviteter i samverkan med regeringens kommitté Demokratin 100 år.

Rösträtt för alla?

Men vänta nu, var det verkligen så att alla invånare i Sverige fick rösträtt 1921? Nej, så var det faktiskt inte, och det är fortfarande så att inte alla får rösta. Barn och unga under 18 år har inte rösträtt och den som inte är svensk medborgare får inte rösta i riksdagsvalet.

Andra grupper i samhället fick rösträtt vid olika tidpunkter. Här är några exempel.

  • 1937 – intagna på häkten och anstalter
  • 1945 – personer som försatts i konkurs eller var omhändertagna av det som då kallades fattigvården
  • 1989 – personer som omyndigförklarats, till exempel på grund av kognitiv funktionsnedsättning eller psykiatriska diagnoser

Det är viktigt att komma ihåg att det inte var alla grupper som räknades när Sverige införde “allmän och lika rösträtt” – men 1921 tog vi ändå ett stort steg framåt, och det är värt att fira.

Demokratin 100 år i Jönköpings län

Det pågår aktiviteter med demokratitema på flera håll i länet hela året ut.

Demokratistugan

Länsstyrelsen i Jönköpings län står värd för Demokratistugan vecka 45, 8-13 november 2021. Stugan är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och den turnerar runt i landet med start i Västerbotten i augusti.

Stugans besök i länet markerar länets Demokrativecka och det kommer hända spännande aktiviteter på olika platser. Själva stugan kommer att stå vid kulturhuset Spira i Jönköping.

Vill du besöka stugan digitalt?

Det går redan nu att kika in i den digitala demokratistugan och göra en del av de övningar som ingår i demokratiutställningen.

Du kan till exempel utmana dig själv i ett demokratiquiz, fundera på vilket beslutsorgan (kommun- eller regionfullmäktige, riksdag eller Europaparlamentet) som kan besluta i olika politiska frågor eller spela Nyhetsmaskinen för att lära dig mer om källkritik och faktagranskning.
Demokratistugans utsida.

Demokratistugan i sommarskrud.