Socialdemokraterna i Jönköping

Publiceringsdatum

11 oktober 2018

E-post till företaget

Socialdemokraterna i Jönköping

Webbplats

http://www.socialdemokraterna.se/jonkoping

Beskriv din organisation

Socialdemokraterna i Jönköpings kommun har över 1 300 medlemmar som på olika sätt är med och utvecklar politiken, lär sig mer samhället eller ordnar med spännande aktiviteter. Vi vill möta våra medlemmar med aktiviteter som bygger broar mellan människor, ge verktyg för politiskt engagemang och möjligheten att påverka. Vår rörelse är en feministisk frihetsrörelse på demokratins grund. Vi viker aldrig från våra progressiva värderingar!

Såhär bidrar vi till ett jämställt Jönköpings län

Vi organiserar och utbildar våra medlemmarna för politiskt arbete. Vi påverkar samhällsdebatten och politiska beslut utifrån ett jämställdhetsperspektiv.