Science Park Jönköping

Publiceringsdatum

17 september 2018

E-post till företaget

hello@sciencepark.se

Webbplats

https://sciencepark.se/

Beskriv din organisation

Science Park stöttar individer som vill göra något stort med dina idéer. Vi arbetar aktivt och engagerat med att hjälpa företag hitta rätt affärsmodell, team, förutsättningar för internationell expansion och kapital för tillväxt. Vi coachar årligen över 1 000 personer med idéer kring nya produkter, tjänster och processer, vilket leder till 300 nya företagsstarter i länet. Vi driver en inkubator med plats för 18 bolag per år och ett såddkapitalbolag. Vi är delägare i ett riskkapitalbolag och grundare av ett investerarnätverk. Vi driver också projektet Innovation Runway – en extern innovationsresurs för företag i Jönköpings Län som vill inventera idéer, problem, möjligheter och teknologier för att skapa affärer och tillväxt. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer i samtliga tretton kommuner i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag är vi med och skapar Sveriges hetaste företagarregion 2025. Såhär bidrar vi till ett jämställt Jönköpings län

Såhär bidrar vi till ett jämställt Jönköpings län

I Science Park som community står vi för likabehandling och mångfald. Här har alla har ett ansvar att medverka till att alla behandlas lika. I vår community gäller nolltolerans mot diskriminering, kränkningar och trakasserier. I vår verksamhetsplan sätter vi fokus på målgrupper som är underrepresenterade i våra insatser och processer och 2019 har vi extra fokus på kvinnor och personer med utländsk härkomst. Mångfald, inkludering och jämställdhet genomsyrar vår verksamhet och betyder i praktiken att vi: • Är noga med vilka föreläsare och experter vi anlitar och att vi har en jämn könsfördelning bland dessa • Rekryterar personal med utgångspunkt i jämställdhet och mångfald • Att vi producerar text, bild och övrig kommunikation med ett inkluderande perspektiv för våra målgrupper • Arrangerar aktiviteter för målgrupper som är underrepresenterade i vår verksamhet Ett av våra prioriterade mål är att fler kvinnor ska få kännedom om våra erbjudanden, utveckla idéer och starta företag. Vi har till exempel startat initiativet ”Utveckla idé under föräldraledigheten” med en serie inspirationsträffar. Dessa är öppna för alla men har särskilt attraherat kvinnor. Under 2018 mötte våra affärsutvecklare 1006 idéer, och av dessa kom 284 från Jönköping University. Utifrån de 1006 idéerna har 287 företag startats. 41% av idéerna har en eller flera kvinnor med i teamet och av bolagsstarterna så är motsvarande siffra 40%. Detta är siffror som visar att vi ökar vad gäller kvinnors representation inom entreprenörskap. Fortfarande driver få kvinnor driver tillväxtbolag, startups, tech- eller teknikföretag i Jönköping, likaså är andelen kvinnor låg bland sökande till tekniklinjer på Jönköping University (liksom i övriga delar i landet). Som konsekvens leder denna skevhet till att det är färre kvinnor i teknikyrken. Att verka för en ökad mångfald i näringslivet är en överlevnadsfråga för företagen och därmed också för oss på Science Park. Genom projektet Transform to AAA genomför vi tillsammans med övriga aktörer i projektet flera insatser för att attrahera kvinnor. Syftet är attl sprida kunskap och inspiration, visa förebilder och bygga storys så att det på sikt kan ske en förbättring både vad gäller företagens överlevnads- och utvecklingsgrad men även för att skapa bättre förutsättningar för kvinnor som vill in i branschen. Inom projektet arrangeras bland annat: • ”Hello Girl!” - en kurs i kodning som vänder sig till personer som är 16 år eller äldre, och definierar sig som tjej eller kvinna • Aktiviteter genom WI-tech-Brains - ett nätverk för kvinnor inom digital teknik som skapats för att ge extra synlighet och locka fler kvinnor till teknikyrken och ‐utbildningar. Ett annat prioriterat mål är att locka fler personer med utländsk härkomst att delta i våra aktiviteter och program. Kickstart Råslätt är ett projekt med syfte att skapa förutsättningar för personer boende på Råslätt att testa entreprenörskapet på riktigt. Genom programmet får deltagarna verktyg, kunskap och tips på hur man kan utveckla en idé till ett företag. Här blir de inspirerade, samtidigt som de har chansen att inspirera andra. Projektet handlar också om att ge de ungdomar som bor i området en alternativ syn på framtiden – som inte bara handlar om att stå i kö till arbetsmarknaden. Vi tror att vi, med vår kunskap och erfarenhet, kan stötta och guida de som bor i området att, genom sin egen kreativitet, ta makten över sin framtid. Projektet är viktigt för både området och kommunen. Med fler företagare minskar arbetslösheten och det skapas fler jobb. Samtidigt minskar entreprenörskapet utanförskapet och skapar en attraktivare bild av Råslätt som bostadsområde. Vi hoppas att detta blir början för oss och våra partners att kunna nå utanför vår befintliga verksamhet, och att vi kan bredda vår målgrupp till andra bostadsområden, såsom Råslätt och Österängen, där vi inte riktigt når ut i dag. Vårt mål är att skapa fler entreprenörer, fler växande företag och en stark regional innovationsmiljö i Jönköpings län, samt att skapa Sveriges hetaste företagarregion 2025. För att göra det behöver vi lyfta blicken och inkludera hela Jönköpings län.