Region Jönköpings län

Publiceringsdatum

17 december 2019

Policy

Vår policy

E-post till företaget

regionen@rjl.se

Webbplats

https://rjl.se/

Beskriv din organisation

Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa och för länets tillväxt och utveckling. Det innebär att vi har ansvar för att länets invånare har tillgång till en god och jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud. Vi har regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och utbildning. Vi arbetar tillsammans för att människor i alla åldrar ska ha ett bra liv, en god hälsa och få god och jämlik vård i Jönköpings län. Vi är övertygade om att det är vi tillsammans som skapar utvecklingskraft. Ett bra liv i en attraktiv region helt enkelt.