Netmine

Publiceringsdatum

27 september 2018

Policy

Vår policy

E-post till företaget

info@netmine.se

Webbplats

https://www.netmine.se

Beskriv din organisation

Netmine AB är ett IT-konsultbolag som erbjuder systemutveckling, IT-teknik och molntjänster. Vi har fördelen att komplettera varandras kompetenser inom bolaget och skapar unika kundvärden genom att leverera gränsöverskridande produkter mellan våra affärsområden. Det enda som egentligen betyder något är att leverera en lösning som våra kunder är nöjda med. Länge. Vårt arbetssätt bygger på förtroende och inte på invecklade avtal, i många fall är våra avtal också helt bindningsfria. Detta för att våra kunder ska vara trygga med att vi alltid gör vårt yttersta för att alla ska vara nöjda. Vi arbetar aktivt med etiken inom vår organisation. Därför har vi blivit ett rekommenderat företag med R-licens som är en etisk kvalitetsmätning som identifierar och synliggör företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Våra ledord är Netmines ryggrad och det vi tror på. RAK Netmine strävar alltid efter att ha en rak och ärlig kommunikation gentemot kunder och leverantörer. Trovärdighet betyder allt. RELEVANT Netmine strävar alltid efter att ge våra kunder en relevant lösning baserat på deras egna förutsättningar, storlek och behov. RELATION Netmine strävar alltid efter ett högt förtroende bland våra kunder och leverantörer. Den personliga kontakten är därför något som vi värdesätter.

Såhär bidrar vi till ett jämställt Jönköpings län

Netmine AB ser det som sin uppgift att vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats för alla människor. Ledning, chefer och anställda ska alla bidra till att skapa en arbetsplats och arbetsmiljö som främjar likabehandling av anställd oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck vad gäller rättigheter, skyldigheter och möjligheter. För oss på Netmine AB är det en självklarhet att alla behandlas lika.