Hela Sverige ska leva, Jönköpings län

Publiceringsdatum

19 september 2018

E-post till företaget

siv.linden@helasverige.se

Webbplats

http://www.helasverige.se

Beskriv din organisation

Vi är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige. Vi är en intresseorganisation som arbetar för att väcka opinion i frågor som rör landsbygden. De lokala utvecklingsgrupperna är organisationens medlemmar och det är också de som är i fokus för vår organisation. Vi arbetar med integration, jämställdhet och hållbar demokrati.

Såhär bidrar vi till ett jämställt Jönköpings län

Genom utbildningar med stöd från Tillväxtverket.