Feministiskt initiativ

Publiceringsdatum

26 september 2018

E-post till företaget

jonkoping@feministisktinitiativ.se

Webbplats

https://fijkpg.wordpress.com/

Beskriv din organisation

Vi utmanar den nationella självbilden av Sverige som ett jämställt och öppet land som respekterar mänskliga rättigheter. Samma bild som också säger att den som är svensk är jämställd, öppen och tolerant. Vi visar fram annan bild – byggd på fakta, forskning och kunskap – där Sverige och svenskarna långtifrån alltid står för jämställdhet, öppenhet och respekten för de mänskliga rättigheterna. Vi utmanar de etablerade partierna när de påstår att de har en politik som räcker till. Småjusteringar här och där räcker inte. Det behövs genomgripande förändringar. Feministiskt initiativ är ett nytänkande parti i ett gammalt patriarkalt politiskt landskap. När andra partier använder feminismen som ytterligare en krydda till en redan formulerad utgångspunkt, väljer vi att istället låta feminismen utgöra själva utgångspunkten. Vi är ett nydanande parti i ett politiskt landskap där de etablerade partierna inte förmår minska diskriminering och ojämlikhet. Feministiskt initiativ utmanar den ingrodda höger-vänster politiken med de modigaste och mest långtgående och omfattande förslagen mot ojämlikhet och alla former av diskriminering.

Såhär bidrar vi till ett jämställt Jönköpings län

Vi bidrar till ett jämställt Jönköpings län genom vår politik och genom folkbildning.