Coompanion Jönköpings län

Publiceringsdatum

9 oktober 2018

Policy

Vår policy

E-post till företaget

jonkoping@coompanion.se

Webbplats

http://www.jonkoping.coompanion.se

Beskriv din organisation

Coompanion Jönköpings län skapar utveckling för individer, grupper och samhälle. Hos oss växer och utvecklas entreprenörskap genom våra grundvärderingar som är delaktighet, samverkan och hållbarhet. Inom vår verksamhet erbjuder vi företagsrådgivning och affärsutveckling, information och utbildning. Vi driver ett antal utvecklingsprojekt och är ofta en part i andra aktörers projektsatsningar. Vi arbetar även aktivt för att bidra till vår regions utveckling. Att vidga synen på innovation och entreprenörskap, att skapa en mångfald av företag och att skapa ett inkluderande samhälle är områden där vi är med och bidrar till Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi.

Såhär bidrar vi till ett jämställt Jönköpings län

Coompanion verkar för ett demokratiskt företagande byggt på värderingarna delaktighet, samverkan, hållbarhet och utveckling. Coompanion tror på människors lika värde och jobbar därför systematiskt och reflekterande med detta. Coompanion ger lika möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.