Bolt Kommunikation

Publiceringsdatum

20 september 2018

E-post till företaget

mail@bolt.se

Webbplats

https://bolt.se

Beskriv din organisation

Bolt Kommunikationsbyrå AB har funnits sedan 1994. Vi har en spännande bredd bland våra uppdragsgivare. Där finns både svenska och internationella aktörer inom business-to-business, business-to-consumer samt offentliga verksamheter. Vi brinner för starka kommunikationskoncept och hur sådana kan bidra till kommunikation som gör skillnad. På Bolt har vi drivit på för att säkerställa att vi har de kompetenser som framtidens köpare av kommunikationstjänster behöver. Detta innebär bland annat att vi internt har kompetenser för sociala medier, foto och film. För våra kunder innebär det lägre kostnader, kortare ledtid och ett bättre resultat.

Såhär bidrar vi till ett jämställt Jönköpings län

Vi har alltid med oss ett jämställdhetsperspektiv och är vana vid att överbrygga kulturella skillnader så att vi skapar lösningar med tilltal som bidrar till ökad jämställdhet istället för att cementera stereotyper. Vi har ett patos för att arbeta med mellanmänsklig kommunikation och känner att starka koncept för kommunikation kan överbrygga sociala klyftor och jämna spelplanen för deltagande i samhället i stort.