En vecka fri från våld

25 november-1 december uppmärksammas “En vecka fri från våld” i Jönköping. Under veckan arrangeras olika föreläsningar och evenemang för att uppmärksamma ett våldsförebyggande arbete och inspirera till samverkan mot mäns våld mot kvinnor. 

I Jönköping kommer flera offentliga platser att belysas i orange för att uppmärksamma FN:s internationella dag för att stoppa våld mot kvinnor och flickor. Belysning finns bland annat på Munksjöbron, Rådhuset och Juneporten under hela veckan.

Under veckan arrangeras föreläsningar, öppet hus och andra evenemang av bland andra Kvinno- och Tjejjouren i Jönköping, Zonta, Soroptimisterna, Brottsofferjouren, Svenska kyrkan och HV71. Det kommer också att finnas information och bokbord på Sjukhusbiblioteket Ryhov och Högskolebiblioteket.

“En vecka fri från våld” har initierats av organisationerna MÄN och Unizon och uppmärksammas runt om i landet. I Jönköpings läns har länsstyrelsen, Kommunal Utveckling och Region Jönköpings län i uppdrag att stödja och samordna arbetet mot våld i nära relationer. Se sammanställningen av veckans arrangemang i Jönköping.

 

Välkommen till konferensen Var finns framtidens kompetens?

Välkommen till en spännande och interaktiv dag om kompetensförsörjning på en könssegregerad arbetsmarknad. Med föreläsningar, inspirationstalare, exempel från länet och en gemensam metodverkstad tar vi oss an utmaningarna, möjligheterna och framtiden. Genom nya möten möjliggörs benchmarking och innovation för att möta framtidens arbetsmarknad. 

När? 3 december klockan 9.00-16.00

Var? Kvarteret Ödlan, Syrgasvägen 7 Jönköping

Dagen riktar sig till dig som arbetar med arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, rekrytering, arbetsmiljö, utbildning och närliggande frågor.

Program

9.00 Registrering och fika

9.30 Jämställdhetsrådet hälsar välkomna

9.45 Den könsuppdelade arbetsmarknaden, Magnus Nermo

10.45 Paus

11.00 Levande bibliotek – Ta del av intressanta och lärande exempel från länet!

12.00 Lunch

12.45 Anatomin av framtidens ledare, Ishtar Touailat

13.30 Metodverkstad med fokus på benchmarking, samverkan och innovationer, ledd av Sara Jonasson Ginters

16.00 Tack för idag!

Arrangörer är Jämställdhetsrådet i Jönköpings län tillsammans med Polisen, Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Smålandsidrotten, Arbetsförmedlingen och Jönköping University.

Vad är på JäJ… inom digitalisering?

Vad har AI (artificiell intelligens) och digitalisering med jämlikhet och jämställdhet att göra? Välkommen att lyssna till omvärldsspaning inom digitalisering med Beatrice Bengtsson, doktor i forskningspolitik och konsult på Sweco inom digital transformation, regional utveckling och jämställdhet.

Vad ger det för konsekvenser när AI-utvecklingen drivs av ett begränsat antal forskningsinstitut, företag och grupper av individer? Hur kan vi demokratisera AI-utvecklingen och motverka att ojämlikhet och ojämställdhet kodas in i träningsmodeller och reproducerar mänskliga misstag? Vad har regioner, kommuner och näringsliv för roll och ansvar och hur kan vi motverka det digitala utanförskapet?

När: Fredag 13 september
Var: Vy Restaurang och Skybar, Vaggerydsgatan 1 i Jönköping

Anmälan

Välkommen med din anmälan senast den 9 september. Frukostseminariet är  kostnadsfritt. Utebliven närvaro utan avanmälan innan sista anmälningsdagen tas en avgift på 100 kr ut.

Program

07.45 Frukost och välkommen!
08:15 Omvärldsspaning och samtal om digitalisering med Beatrice Bengtsson.
09.30 Avslut och mingel.
09.45 Slut

Målgrupp

Du är som är nyfiken på digitalisering ur ett jämställdhetsperspektiv, men även du som arbetar med eller vill fördjupa dig inom frågan. Medveten som omedveten, välkommen!

Tjejen i förorten

Ta del av lyckade satsningar i förorten, om hur kommun och bostadsbolag medverkat och vad det betyder för Råslätt och andra förorter när vi inte ger upp – för tjejen i förorten vill och vågar ta plats!

En heldag fylld med inspiration, föreläsningar och seminarier. Välkommen den 8 maj till Stadsgården på Råslätt i Jönköping!

Länet har en könssegregerad arbetsmarknad anser studiemotiverade kvinnor

Arbetsmarknaden i Jönköpings län villkoras på olika sätt av könsmärkta normer. Det visar en kartläggning som presenterades när Region Jönköpings län arrangerade prognoskonferens för studie-och yrkesvägledare och arbetsförmedlare i Jönköpings län.

”De mest ambitiösa flyttar från Jönköpings län”. ”Jönköping University läser man på för att det är smidigt. ”Jag är inte intresserad av att läsa i Jönköping. Det är inte min stad”.

Citaten är hämtade ur rapporten ”kön & tradition”, gjord av forskaren Ulrika Jansson vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, på uppdrag av projektet Jämställd regional tillväxt, som Region Jönköpings län driver.

Rapporten är ett resultat av djupintervjuer med 18 personer i åldern 16 till 34 år spridda i Jönköpings län, och ger en bild av ett län där könsmärkta normer genomsyrar såväl utbildning som yrkesliv.