Orange the world – En vecka fri från våld

I november uppmärksammas Orange the world och En vecka fri från våld i Jönköpings län. Tillsammans arbetar vi för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra – och du kan också vara med.

Tillsammans belyser vi Jönköpings län i orange

Vi hoppas att din organisation/verksamhet/förening/kommun vill vara med och uppmärksamma våld mot kvinnor och flickor genom att lysa upp er kommun med färgen orange under 22–28 november (vecka 47), med fokus på FN:s dag mot våld mot kvinnor den 25 november. Lys upp en viktig byggnad, en rondell, en bro eller något annat i er kommun i färgen orange. Byt färg på er webbsida, lägg upp ett orange inlägg på Instagram eller en orange signatur i er e-post.

Flera idrottsföreningar runtom i länet kommer under en period i anslutning till 25 november manifestera mot mäns våld mot kvinnor genom att belysa arenor och LED-skärmar med det orange budskapet, spela matcher med orange kaptensbindel och uppmärksamma kampanjen i sociala medier.

Orange the world

Den 25 november uppmärksammas Orange day, som är knuten till den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Orange day är dagen då FN uppmanar hela världen att manifestera och uppmärksamma våld mot kvinnor. Runtom i världen lyser kända byggnader i orange, människor bär något orange och engagerar sig genom att anordna event och manifestationer för att uppmärksamma våld mot kvinnor. I Jönköpings län uppmärksammas Orange the world tillsammans med en vecka fri från våld.

En vecka fri från våld

Under vecka 47 arrangeras En vecka fri från våld som är en aktivitets- och kampanjvecka med programpunkter kring ämnet våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor. Det är ett antal organisationer, verksamheter och myndigheter som står bakom veckan budskap och en del av dessa bidrar med egna aktiviteter. Veckans budskap är att våld går att förebygga och du kan ta del av ett flertal digitala föreläsningar kring våldsprevention. En vecka fri från våld är ett initiativ från Unizon och MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Vill du veta mer eller delta?

Insatser för demokratin hela 2021

Logga Demokratin 100 år

I år är det 100 år sen allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Det innebar att även kvinnor fick rösta i riksdagsvalet i september 1921. Det uppmärksammar vi i Jönköpings län tillsammans med regeringens kommitté Demokratin 100 år. 

Vägen till kvinnlig rösträtt var lång och krokig. Många kända och okända kvinnor, och män, engagerade sig i rösträttskampen under flera decennier innan grundlagen slutligen ändrades den 26 januari 1921. Det anses vara starten på den moderna svenska demokratin.

Under 2021 kommer Länsstyrelsen i Jönköpings län, i samverkan med Region Jönköpings län och flera andra aktörer, stå värd för en Demokratistuga den 8-14 november. Många andra aktiviteter kommer också att genomföras under året och du hittar all information om programmet och vilka aktörer som deltar här på Jäj!

Välj att sluta

Nu blir telefonlinjen Välj att sluta nationell. Vi behöver din hjälp oss att sprida informationen och bidra till att förebygga våld i nära relationer.

– Det är av stort vikt att vi arbetar på flera fronter för att minska våld i nära relationer. Utöver skydd och stöd till våldsutsatta vuxna och barn behöver vi nå dem som utövar våld och erbjuda dem ett alternativ. Telefonlinjen kan vara ett sätt att sänka tröskeln för att ta första steget, säger Anna Alm-Mårtensson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen inom mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Till den nationella telefonlinjen Välj att sluta kan personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation vända sig anonymt för att ta första steget mot en förändring. Även våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor om våldsamt beteende kan ringa.

Telefonlinjen har numret 020–555 666 och bemannas av personal med stor vana av att prata med personer som har våldsproblem. Öppettiderna är måndagar, tisdagar och fredagar klockan 08.30 – 16.00. De som ringer kan vara anonyma och får alltid ett professionellt och respektfullt bemötande. Läs gärna mer om telefonlinjen på valjattsluta.se.

Om du vill ha mer information om hur din verksamhet kan sprida information om den nationella telefonlinjen – kontakta anna.alm.martensson@lansstyrelsen.se

Internationella kvinnodagen 2021 – vad händer?

Internationella kvinnodagen kom till under 1910-talet för att stödja och hedra kampen för kvinnors rösträtt och uppmärksammas idag i länder över hela världen. Dagen infaller den 8 mars för att uppmärksamma den kamp kvinnorörelsen har drivit för jämställdhet, men är också till för att blicka framåt, belysa samtidens jämställdhetsutmaningar och lyfta det förtryck som kvinnor fortfarande utsätts för runt om i världen. På grund av covid -19 så firas internationella kvinnodagen 2021 digitalt och du har därför möjlighet att ta del av en mängd olika arrangemang runtom i landet. Här har vi samlat ett axplock av dem!

Kvinnorna som klev ut i kylan

Tid: 8 mars kl. 15.00 – 15.45. Arrangör: SVT2 och Forum Jämställdhet.

Nu har alla chansen att se Forum Jämställdhets hyllade samtal med Anna Kinberg BatraMona SahlinEbba Lindsö och Ann-Marie Begler! På internationella kvinnodagen den 8 mars kl. 15-15.45 sänds seminariet Kvinnorna som klev ut i kylan på SVT2. Därefter, kl. 15.45-16.15 bjuder vi in till eftersnack med statsvetaren Jenny Madestam och Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund.

Pandemi och patriarkat

Tid: 8 mars kl. 13.00-14.00. Arrangör: Västra Götalandsregionen.

Välkommen till ett livesänt samtal om coronapandemins påverkan på kvinnors och mäns livsvillkor.

Medverkande: Agnes Wold, läkare och professor i klinisk bakteriologi, och Jessica Schiefauer, flerfaldigt Augustprisad författare.

Samtalsledare är Martin Engberg, författare och kulturskribent.

Internationella kvinnodagen: #arkivism

Tid: Samtalet sänds från och med den 8 mars på UR Play, se länk nedan. Arrangör: Världskulturmuseerna i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Stadsbiblioteket Göteborg och Stockholms Kvinnohistoriska.

Välkommen till ett samtal med Lina Thomsgård och Mia Skott om hur kvinnorna kan ta plats i historieskrivningen.

Med boken Arkivism: En handbok. Hitta, spara och organisera för framtidens historieskrivning vill Stockholms Kvinnohistoriska starta en folkrörelse för alla som vill bidra med kvinnors berättelser till och från arkiven.

Medverkande: Lina Thomsgård, författare och Mia Skott, historiker och skribent.

Jämställdhet i skola och utbildning – ett förebyggande arbete

Tid: 8 mars kl. 13.00 – 16.00. Arrangör: Länsstyrelsen Skåne

Välkommen till en digital konferens med aktuell forskning, praktiska exempel och erfarenhetsutbyte.

Att arbeta med skolans jämställdhetsutmaningar handlar inte bara om att förbättra och utveckla skolan utan är också ett generellt förebyggande arbete. Hur detta arbete kan se ut och vilka utmaningar och lösningar som finns kommer konferensen ”Förebyggande, skola och jämställdhet” att behandla under eftermiddagen den 8 mars.

Destruktiva mansideal – ett hinder för att nå klimatmålen?

Tid: 8 mars kl. 14.00 – 16.30. Arrangör: Länsstyrelsen i Kalmar län.

Välkommen till en digital konferens på temat jämställdhet och klimat. På vilket sätt hänger destruktiva mansnormer ihop med ett socialt hållbart arbete med att nå uppsatta klimatmål och Agenda 2030?

Kvinnorna som tog kliven

Tid: 15 mars kl. 18.30 – 19.30. Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vilka var kvinnorna som utmanade samhällets normer och banade väg för sociala, ekonomiska och politiska rättigheter 1870-1920?

Föreläsningen fokuserar på att lyfta några utvalda kvinnor och deras gärning som får stå som representanter för utvecklingsprocesser. Föreläser gör Helen Nilsson, sakkunnig jämställdhet vid Länsstyrelsen Kalmar län som har sin bakgrund som historielärare och genuspedagog.

Webbinarium om jämställdhetshistoria och framtid

Tid: 8 mars kl. 13.00 – 15.45. Arrangör: Länsstyrelsen i Västmanlands län.

År 2021 är det 100 år sedan kvinnor i Sverige för första gången fick möjlighet att använda sin rösträtt. Men när blev kvinnor egentligen myndiga? Vilket yrke var det som så sent som 1989 öppnades för kvinnor? Och varför är särbeskattning en viktig jämställdhetsreform?

Föreläsare: Lisa Minnhagen, generalsekreterare i Fredrika Bremer-förbundet

 

Två barn som leker

Panelsamtal – Sponsring på lika villkor?

Att unga kvinnor idrottar mindre än unga män i Jönköpings län påverkar flickors hälsa och välbefinnande. Dessutom satsar sponsorer mer på män än på kvinnor. Hur kan vi förändra detta? Hör vad bland annat HV71 säger om jämställd sponsring i panelsamtalet “Sponsring på lika villkor?”.

Varje år satsar sponsorer inom privat och offentlig sektor 2,9 miljarder kronor mer på män än på kvinnor. Ungefär 80 procent av den totala sponsringen går till män medan 20 procent går till kvinnor. Detta trots att kvinnor utgör 46 procent av idrottsutövarna i Sverige (källa, Fair Pay).

I panelsamtalet “Sponsring på lika villkor” berättar representanter från HV71, Wetterbygden Basketball, Fair Pay, Länsförsäkringar Jönköping och Jönköping Energi om arbetet med sponsring på lika villkor i Jönköpings län:

Panelsamtalet spelades in i oktober 2020 och är ett samarrangemang mellan Jönköpings kommun, CSR Småland och Länsförsäkringar Jönköping.

Moderator: Jozo Glavas, Länsförsäkringar Jönköping.

Studio: FC Production Stream Studio.

För ett Jönköpings län fritt från våld

Nu är den regionala strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i Jönköpings län klar.

Strategin innehåller fem mål som regionen, kommuner, myndigheter och civilsamhällesorganisationer inom länet tillsammans ska arbeta utifrån. Varje aktör väljer ut relevanta delar utifrån sitt uppdrag och sina förutsättningar som därefter ska konkretiseras till aktiviteter i verksamheten.

– Tillsammans med Region Jönköpings län och länets kommuner i samverkan med övriga aktörer i länet har vi tagit fram en regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, säger Anna Alm-Mårtensson.

Strategin belyser grundläggande frågor för ett hållbart samhälle där demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter är viktiga. Syftet med strategin är att stärka regional och lokal samverkan mellan länets aktörer.

– Hittills har samhällets arbete tenderat att hantera våldets konsekvenser snarare än dess orsaker. Strategins ambition är att genomföra ett perspektivskifte och framhäva vikten av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld, säger Charlie Lundgren.

– Strategin är en viktig utgångspunkt för det länsövergripande arbetet att nå visionen om ett Jönköpings län fritt från våld, avslutar Anna Alm-Mårtensson.

Om Länsstyrelsens arbete

Länsstyrelserna ska inom sina respektive län stödja genomförandet och uppföljning av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017–2026. I genomförandet av uppdraget ska samråd ske med representanter från myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och civilsamhället. Till grund för detta arbete finns det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet som är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

De fem målen

 1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
 2. Förbättrad upptäckt av våld
 3. Starkare skydd och stöd för våldsutsatta vuxna och barn
 4. Effektivare brottsbekämpning
 5. Förbättrad kunskaps- och metodutveckling

Målgrupper

Strategin omfattar två målgrupper: aktörer i länet och invånare i Jönköpings län. Målgruppen invånare är målgrupper är kvinnor och män, flickor och pojkar inkl. hbtq-personer:

 • utsatta för sexualiserat våld, oberoende av relation till förövaren
 • utsatta för våld i nära relation
 • utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor
 • utsatta för människohandel för sexuella ändamål,
 • i prostitution eller som utnyttjas för sexuella ändamål
 • som riskerar eller har utsatt närstående för våld
 • som riskerar eller har begått sexualbrott

Se filmen som sammanfattar den regionala strategin

Läs den regionala strategin

Kontakt

Anna Alm-Mårtensson

Utvecklingsledare – Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

010-223 64 36

anna.alm.martensson@lansstyrelsen.se

 

Charlie Lundgren

Utvecklingsledare – Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

010-223 63 04

charlie.lundgren@lansstyrelsen.se

 

“Coronakrisen får inte bli en jämställdhetskris” – debattartikel av Åsa Lindhagen

JäJ har tidigare uppmärksammat att coronakrisen har en stor påverkan på hela samhället och inte minst på jämställdhet. I början av juli publicerades en debattartikel i Aftonbladet på detta ämne, skriven av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. 

Fyra månader in i pandemin kan vi tydligt se att krisen slår olika mot män och kvinnor. Coronakrisen visar i blixtbelysning var jämställdheten brister och var könsklyftorna lever kvar i de nordiska länderna – världens mest jämställda region.”

Citatet är hämtat från den debattartikel som Åsa Lindhagen har skrivit tillsammans med de nordiska ministrarna med ansvar för jämställdhet. Du kan läsa debattartikeln på regeringens hemsida på följande länk:

Jäj i Coronatid

Covid-19 har stor påverkan på hela samhället, inte minst på jämställdhet. Det har också påverkan på löpande utvecklingsarbete med jämställdhet. 

Som inom mycket annan verksamhet har flera planerade aktiviteter för jämställdhet och jämställdhetsintegrering fått ställas in eller planeras om och skjutas på framtiden.

Pandemin och dess effekter har stor påverkan på samhället och berör samtliga sex delmål i jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsmyndigheten följer och analyserar utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv.

Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län har båda en central roll i länet under pandemin.

Organisationer är självklart fortsatt välkomna att höra av sig till oss för stöd i sitt jämställdhetsarbete eller för samverkan! Kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

 

Vad händer i länet i samband med Internationella kvinnodagen 2020?

Internationella kvinnodagen kom till under 1910-talet för att stödja och hedra kampen för kvinnors rösträtt och uppmärksammas idag i länder över hela världen. Dagen infaller den 8 mars för att uppmärksamma den kamp kvinnorörelsen har drivit för jämställdhet, men är också till för att blicka framåt, belysa samtidens jämställdhetsutmaningar och lyfta det förtryck som kvinnor fortfarande utsätts för runt om i världen. Passa på att uppmärksamma dagen tillsammans med andra! Vi har sammanställt arrangemang i länet för att du lätt ska hitta rätt. Saknas något? Tipsa oss gärna!

 

Tillsammans för Internationella kvinnodagen

Tid: Lördag 7 mars 13.00-14.00. Plats: Hoppets torg Jönköping. Arrangör: Tillsammans för internationella kvinnodagen.

Vi är många som vill uppmärksamma internationella kvinnodagen och belysa ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Precis som förra året gör vi det tillsammans och visar på så sätt på kraften som finns i både vårt engagemang och i vår stad. Manifestationen och tal av företrädare från politiska partier/organisationer.

Femfest middag och underhållning + spelning

Tid: Lördag 7 mars kl. 18.30-01.00. Plats: Sofiehof Kök & Bar, Brunnsgatan 13 Jönköping. Arrangör: Tillsammans för internationella kvinnodagen.

Middag med underhållning, stand up (Gabriella Fäldt) och feministquiz som avslutas med tre fantastiska band en trappa ner i underjorden. Kostnad 200 kr. Möjlighet finns att enbart äta middag eller endast gå på konserten för lägre kostnad. Förköp finns via länkarna nedan.

Internationella kvinnodagen på Österängen

Tid: Lördag 7 mars kl. 15.00-17.30. Plats: Birkagården, Österängen Jönköping. Arrangör: ABF Jönköpings län, Rädda Barnen Jönköping-Huskvarna, Österängens konsthall.

Föreläsning med Zaynab Ouahabi om skillnader mellan självkänsla och självförtroende. Peppande och inspirerande föreläsning om vikten av att tro på sig själv.
Mingel och fika • Odla med Österängens konsthall • Prova på Just dance!• Rädda Barnen har verksamhet för barnen hela kvällen!

Internationella kvinnodagen på DoSpace

Tid: Söndag 8 mars kl. 10.30-13.30. Plats: DoSpace, Östra Storgatan 9 Jönköping. Arrangör: Anna Volby.

Jönköping, det är dags att fira oss fantastiska kvinnor! Syftet med  eventet är att boosta och inspirera kvinnor på olika plan såsom, ekonomi, hälsa, karriär, företagande med mera. Kom hit så pratar vi aktier, “fuck-off-kapital”, stresshantering, företagande, kvinnliga nätverk, hur vi kan stötta andra kvinnor och massa annat! Anmälan krävs, mer info finns via länken nedan.

Internationella kvinnodagen i Gislaved

Tid: Söndag 8 mars kl. 11.00-14.00. Plats: Folkets Hus Gislaved. Arrangör: LO, Folkets hus Gislaved och ABF.

Kom och fira Internationella kvinnodagen med oss, mingelmusik och filmvisning! Alexander Björndal underhåller oss med musik under tiden vi minglar och dricker bubbel. Mellan 11.00-12.00 umgås vi, sen tittar vi på filmen “Unga Kvinnor”. Överraskning utlovas i slutet!

8 mars på Kulturhuset!

Tid: Söndag 8 mars kl. 12.00-20.00. Plats: Kulturhuset, Svavelsticksgränd 7-9 Jönköping. Arrangör: Kulturhuset och Bokcaféet i Jönköping.

Varmt välkomna att fira internationella kvinnodagen med oss på Kulturhuset! Det blir god mat, LIVESPELAT musikquiz, brädspelscafé, tatuerare och lite annat smått och gott. Mer info finns via länken nedan. Alla är välkomna, vi ser gärna att män under eventet tar ett steg tillbaka och låter oss kvinnor och icke-män ta plats!

Möt Försvarsmakten på Internationella kvinnodagen

Tid: Söndag 8 mars kl.12.00-15.00. Plats: Asecs center, Jönköping.

Försvarsmakten uppmärksammar internationella kvinnodagen. Möt vår personal och få en egen bild av hur det är att tjänstgöra i vår organisation och särskilt hur det är att vara kvinna i verksamheten.  I år är det 40 år sedan den första kvinnan gjorde värnpliktig grundutbildning och idag är knappt en femtedel av vår personal kvinnor. Vårt arbete med att öka den andelen fortsätter. Alla behövs i ett starkt försvar.

Fem Fair på Kvinnodagen

Tid: Söndag 8 mars kl. 14.00-20.00. Plats: Kvarteret Ödlan, Syrgasvägen 7 Jönköping. Arrangör: Fem Fair och Kvarteret Ödlan.

Vi hälsar ALLA varmt välkomna till Fem Fair, en feministisk konst och hantverksmarknad. Vi uppmärksammar kvinnodagen med en marknad med kvinnliga, icke-män och icke-binära konstnärer och hantverkare. Hos oss kan du hitta akvareller, prints, kuddfodral, mössor, vantar och mycket annat. Det kommer även finnas ett café och en öppen scen för musik, sång och poesi.

Internationella kvinnodagen på Råslätt

Tid: Söndag 8 mars kl. 15.00-18.00. Plats: Stadsgården Råslätts Fritidsgård, Sparvhöksgatan 7 Jönköping. Arrangör: ABF Jönköping, Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, Röda korset, Råslätt SK, Underground, Unga örnar, Rädda Barnen, Vätterhem, Kvinno- och tjejjouren

Vi firar internationella kvinnodagen för att tillsammans hylla alla de kvinnor, mammor, döttrar, systrar som betyder något för oss! Vi firar också självklart oss själva som de underbara kvinnor vi är. Träffa föreningar • lär dig cykla • pyssel • smink • måleri • träffa nya vänner • ögonbrynsplockning • hårstyling • dans • manikyr • mingel • tal • dekorera • lotteri • vi bjuder på fika • WOMAN POWER!!

Folkets bio: En kvinnas val

Tid: Söndag 8 mars kl. 16.30-18.10. Plats: Folkets bio, Svavelsticksgränd Jönköping. Arrangör: Folkets bio Jönköping.

Folkets bio visar filmen En kvinnas val. Maryam älskar sitt arbete som läkare på ett litet sjukhus på den saudiska landsbygden, även om det finns manliga patienter som vägrar att behandlas av henne. När hon blir inbjuden till en läkarkonferens utomlands känner hon sig glad och bekräftad. Men det vänds snabbt till besvikelse när myndigheterna kräver medgivande från hennes pappa, som råkar vara bortrest. Frustrerad och arg, bestämmer sig Maryam för att ta saken i egna händer. Med hela det patriarkala styret emot sig anmäler hon sig som kandidat i det åstundande kommunvalet.

Kvinnor kan… Mer än de tror!

Tid: Söndag 8 mars kl. 16.00. Plats: Circular Centre, Brahegatan 46 Jönköping. Arrangör: Fredrika Bremerförbundet, Föreningen Amalia, KvinnorKan.

Kom och lyssna på en intressant föreläsning med Anna Mårtensson, expert på polisiärt arbete, Linnéuniversitetet Växjö. Ingen kostnad, ingen föranmälan. Fika finns att köpa.

 

 

Jämställdhetssnack på hög nivå

Jämställdhet är en viktig framgångsfaktor, och en förutsättning för att trivas på jobbet. När Mazar Alijevski och Thomas Bergholm träffas är jämställdhet inte en egen punkt på agendan, utan ett perspektiv som genomsyrar alla frågor.

För förvaltningscheferna inom Jönköpings Kommun har jämställdhetsfrågan seglat upp på lite olika sätt. Men Thomas Bergholm, teknisk direktör, och Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, är båda överens om att det är en fråga som behöver hållas levande. Följ med på ett samtal om jämställdhet och ledarskap.

Mazar: Vi är inga experter på jämställdhet, det vill jag verkligen understryka. Vi har olika uppdrag men vi gör det tillsammans, hela kommunen. Vi behöver höja kompetensen överallt för att få in nya perspektiv.

Thomas: Ja, precis. Det blir alltmer tydligt att kommunen behöver vara en attraktiv arbetsgivare, för alla. Och då behöver vi lära av varandra. Ju bredare perspektiv man får i frågor, desto bättre beslut fattar man. Alla styrs vi ju av normer och det måste vi träna oss på att utmana.

M: Men hur kommer det sig att ni nu ser jämställdhet som ett utvecklingsområde på tekniska kontoret? Hos oss på kultur och fritid började det med ledningens intresse och engagemang för jämställdhetsfrågor.

T: Vi fick besök av arbetsmiljöverket när de gjorde en riksstudie om mäns och kvinnors arbetsmiljö, de ville titta på en mansdominerad arbetsplats och kom därför till oss. Vi har ju även extremt kvinnodominerade arbetsplatser, vilket de missade. Men vi fick anledning att blicka inåt. Det vi märkte var att de kvinnodominerade arbetsplatserna var sämre organiserade. De hade fler underställda per chef och ett annat mandat på chefsnivå, bara av ren tradition. Så vi har jobbat mycket med att organisera om och förändra det. Vi har många män på chefstjänster på tekniska kontoret och har därför agerat utifrån manliga normer. Där vill vi absolut höja kompetensen. Om man kan för lite kan det bli så att man gör fel, även om avsikten är den bäst.

M: Hela kommunen kan bli bättre på att vara normkritisk. Om man inte tar tillvara på det här på rätt sätt så får man inte en lika kompetent organisation. Vi tror oss veta vad våra målgrupper önskar sig och behöver. Men vi behöver jobba mycket mer med inflytande, dialoger och annat för att vi ska förstå vad det är vi behöver göra för att bli bättre. Framför allt som ledare behöver man sätta på sig genusglasögonen och fundera på hur våra beslut påverkar medborgare och medarbetare.

Text och bild: Elisabet Malmström, Jönköpings kommun