Vad är på JäJ… inom digitalisering?

Vad har AI (artificiell intelligens) och digitalisering med jämlikhet och jämställdhet att göra? Välkommen att lyssna till omvärldsspaning inom digitalisering med Beatrice Bengtsson, doktor i forskningspolitik och konsult på Sweco inom digital transformation, regional utveckling och jämställdhet.

Vad ger det för konsekvenser när AI-utvecklingen drivs av ett begränsat antal forskningsinstitut, företag och grupper av individer? Hur kan vi demokratisera AI-utvecklingen och motverka att ojämlikhet och ojämställdhet kodas in i träningsmodeller och reproducerar mänskliga misstag? Vad har regioner, kommuner och näringsliv för roll och ansvar och hur kan vi motverka det digitala utanförskapet?

När: Fredag 13 september
Var: Vy Restaurang och Skybar, Vaggerydsgatan 1 i Jönköping

Anmälan

Välkommen med din anmälan senast den 9 september. Frukostseminariet är  kostnadsfritt. Utebliven närvaro utan avanmälan innan sista anmälningsdagen tas en avgift på 100 kr ut.

Program

07.45 Frukost och välkommen!
08:15 Omvärldsspaning och samtal om digitalisering med Beatrice Bengtsson.
09.30 Avslut och mingel.
09.45 Slut

Målgrupp

Du är som är nyfiken på digitalisering ur ett jämställdhetsperspektiv, men även du som arbetar med eller vill fördjupa dig inom frågan. Medveten som omedveten, välkommen!

Tjejen i förorten

Ta del av lyckade satsningar i förorten, om hur kommun och bostadsbolag medverkat och vad det betyder för Råslätt och andra förorter när vi inte ger upp – för tjejen i förorten vill och vågar ta plats!

En heldag fylld med inspiration, föreläsningar och seminarier. Välkommen den 8 maj till Stadsgården på Råslätt i Jönköping!

Forum Jämställdhet till Jönköping 2020

2020 kommer Jönköping att vara värdstad för Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet. Konferensen riktar sig till dig som på något sätt har jämställdhet i ditt uppdrag, oavsett om du arbetar i offentlig eller privat sektor.

Det kan bland annat vara i egenskap av chef, förtroendevald, controller eller sakkunnig – kanske är du strateg eller arbetar med kvalitetsutveckling och vill veta mer om hur jämställdhet kan integreras i arbetet.

Under konferensen finns möjlighet att få inspiration och ny kunskap kring jämställdhetsfrågor och hur en kan utveckla sitt eget arbete med jämställdhet. Utöver tillgång till seminarier och interaktiva verkstäder så är detta ett utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter.

Konferensen innebär en möjlighet för organisationer inom Jönköpings län att få inspiration och kunskap från hela landet för att utveckla arbetet med jämställdhet i länet. Det ger också en möjlighet för organisationer inom länet att visa på vilka framgångar och lärdomar som finns här i Jönköpings län.

Mer information om konferensen och hur din organisation kan bidra till och medverka på Forum Jämställdhet kommer att publiceras på den här sidan.

Kan du inte väna till 2020? Passa på att besöka konferensen i Luleå den 30-31 januari 2019.

Länet har en könssegregerad arbetsmarknad anser studiemotiverade kvinnor

Arbetsmarknaden i Jönköpings län villkoras på olika sätt av könsmärkta normer. Det visar en kartläggning som presenterades när Region Jönköpings län arrangerade prognoskonferens för studie-och yrkesvägledare och arbetsförmedlare i Jönköpings län.

”De mest ambitiösa flyttar från Jönköpings län”. ”Jönköping University läser man på för att det är smidigt. ”Jag är inte intresserad av att läsa i Jönköping. Det är inte min stad”.

Citaten är hämtade ur rapporten ”kön & tradition”, gjord av forskaren Ulrika Jansson vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, på uppdrag av projektet Jämställd regional tillväxt, som Region Jönköpings län driver.

Rapporten är ett resultat av djupintervjuer med 18 personer i åldern 16 till 34 år spridda i Jönköpings län, och ger en bild av ett län där könsmärkta normer genomsyrar såväl utbildning som yrkesliv.