Inlägg av Bolt Admin

Jäj i Coronatid

Covid-19 har stor påverkan på hela samhället, inte minst på jämställdhet. Det har också påverkan på löpande utvecklingsarbete med jämställdhet.  […]